Generalforasmling 2015

Innkalling til generalforsamling er nå sendt ut til https://health-e-child.org/ andelshaverne. VIKTIG: MERK sted og tidspunkt for generalforsamlingen! Alle sakspapirene finner du ved å følge linkene under: Innkalling canadian pharmacy Regnskap Revisjonsberetning canadian pharmacy Forslag til vedtektsendringer For at vi skal…