INFO OM PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

Hvis du lurer på hvem som vasker hos oss eller hvordan du får bestilt nye nøkler, så finner du informasjon om dette og mye annet på denne siden. Hvis det er noe du savner informasjon om, eller du har tips til informasjon som bør ligge på denne siden, send en e-post til styret.

Møhlenpris er et veletablert, sentrumsnært boligområde. Det er ca en kilometer til sentrum, spaserturen over Nygårdshøyden forbi Universitetet til Torgalmenningen tar 10-15 minutter. På Møhlenpris er det en nylig totalrenovert barneskole, barnehage, to matvarebutikker, to kafeer og diverse andre servicetilbud. BI Bergen er nærmeste nabo til borettslaget, og det er omtrent fem minutter å gå til Universitetet i Bergen. Nygårdsparken er ca to minutter unna. Nærmeste Bybanestopp er Florida, mindre enn ti minutters gange gjennom Nygårdsparken. Fra BI området går det en gangbro, kalt Småpudden, over til Damsgård der det er restaurant, matvarebutikk og andre butikker.

Puddefjorden BRL er et borettslag med visse lover og regler for hvordan vi skal bo sammen i laget. I vedtektene står det at vi «er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom.» Dette betyr at det er et grunnleggende prinsipp at eieren skal bruke boligen selv, kalt brukereierprinsippet. Andeler i borettslag kan ikke erverves hvis hovedhensikten er å leie ut. (Vedtektene finner du på vår nettside, www.puddefjorden.no)

Å bo i et borettslag innebærer at vi bor ganske tett i forhold til hverandre og vi må ta visse hensyn til våre naboer. Dette er nedfelt i våre Husordensregler som står oppslått på oppslagstavlen i 1. etasje og også finnes på vår nettside.

Styret

Borettslaget har et styre som består av en styreleder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret er valgt av en årlig generalforsamling hvor hver andel har en stemme. Generalforsamlingens og styrets oppgaver er nedfelt i Vedtektene. Hvem som sitter i styret pr i dag og hvordan du kan kontakte styremedlemmene, finner du på vår nettside.

Facebook-siden vår

Borettslaget har etablert en egen facebook-side (Puddefjorden Borettslag) som er åpen for alle beboere og eiere i laget. Her kan man ta opp saker som angår beboerne imellom (lån av garasjeplass, nabohjelp, etc) og forslag til bedring av bomiljøet.

Brannsikringssystemet.

Borettslaget har et moderne brannsikringssystem med sprinkleranlegg og brannvarsler i alle leilighetene. Til brannsikringssystemet finns det en Branninstruks som hver beboer må gjøre seg kjent med. Den skal være oppslått i hver leilighet, ved siden av brannvarslingspanelet i 1. etasje og på vår nettside. Hvis du ikke helt forstår hva som står der, så må du ta kontakt med styret, så skal vi forsøke å forklare det.

Ventilasjonsanlegget

Hver leilighet har et såkalt balansert ventilasjonsanlegg med varmeveksling, av merke Flexit. Her går all innluft gjennom et filter før den blir varmevekslet med utluft og deretter sendt videre til hvert enkelt rom. Vedlikehold av dette anlegget er den enkelte eiers ansvar, spesielt at det skal skiftes filter minst en gang i året. Styret har hatt en anelse om at mange av disse anleggene var i dårlig forfatning, og generalforsamlingen vedtok derfor i 2018 at vi skulle få et spesialfirma til å rense hvert anlegg og samtidig registrere tilstanden på varmeveksler og vifter. Dette arbeidet ble utført tidlig høsten 2018, og det viste seg at flertallet av anleggene hadde behov for reparasjon av varmevekslermotor eller viftemotor, eller begge deler. Utskifting av defekte motorer, hos de som ønsket slik reparasjon, ble utført av Knut Knutsen og var ferdig utført nov 2018.

Som nevnt ovenfor, så er det den enkelte eiers ansvar å sørge for at filteret i ventilasjonssystemet skiftes minst en gang i året. Styret sørger for at disse blir innkjøpt og delt ut til hver leilighet når det er tid for skifte. Kostnaden for filterskifte er inkludert i felleskostnadene, men hver enkelt beboer har ansvar for, og plikt til, å skifte filtrene. Unnlatelse av å skifte filter kan medføre dårlig innemiljø, fuktighet og soppvekst i leilighetene.

Garasjen

Garasjen vår har parkeringsplass til 84 biler og 2 MCer. Plassene eies av borettslaget og bruksretten er i utgangspunktet knyttet til andeler i laget. Bruksretten til parkeringsplassene er omsettelige andelshaverne imellom, og kan ikke omsettes utenfor laget. Bruksretten til en parkeringsplass kan leies ut til andre som har borett i laget. Utleie til personer som ikke (lenger) har borett i laget tillates ikke.

El-bil

Vi har nå også fått installert ladekontakter til elbil på garasjeplassen til de som ønsker det. Pr i dag er det installert 17 ladekontakter. Borettslaget bekoster installasjonen av ladekontakten og bruker må betale kr 350 i månedsleie pluss betale for løpende strømforbruk.

Vi har også et eget reglement for garasjeanlegget. Det ligger på våre nettsider og står oppslått på oppslagstavlen i garasjen.

En oversikt over hvilken andel som har bruksrett til den enkelte parkeringsplass, finnes på oppslagstavlen i garasjen.

Garasjeporten åpnes utenfra med din vanlige nøkkel. Men du kan også åpne den ved hjelp av mobiltelefon. Da må ditt mobilnummer legges inn i systemet og når du ringer 469 16 612 fra din telefon, så vil garasjeporten åpne seg. Ta kontakt med styret, så ordner de dette.

Vaktmester

Vi har avtale med EiendomsService Vest som utfører vaktmester- og gartnertjenester for oss. Det er de som er ansvarlig for at vi har et av byens mest velstelte gårdstun. Vaktmesteren har fast tid hos oss hver fredag kl 7-9.

Vi har avtale med COOR som utfører trappe- og gangvask i alle fire oppgangene hver onsdag.

Husleien

Hver leilighet faktureres hver måned for en andel av felleskostnadene, dvs vedlikehold av bygninger og installasjoner (heiser etc), forsikringer av bygningsmassen og faste installasjoner i leilighetene (ikke innbo), skifte av filter til ventilasjonsanlegget, ukentlig trappe- og gangvask, vaktmester- og gartnertjenester, basispakke internett levert av Get, renter og avdrag på felleslånet i Handelsbanken (for de som har noe lån igjen der), eiendomsskatt og kommunale avgifter.

Strøm og varmtvann.

Borettslaget er tilknyttet BKKs fjernvarmesystem. Strøm- og varmtvanns-forbruk fjernmåles i hver enkelt leilighet og faktureres separat fra BKK hver måned og inngår altså ikke i felleskostnadene (husleien).

Internett og TV

Borettslaget har en avtale med Get om internett og TV. Alle har tilgang til internett (50/20); betaling for dette (kr 205 pr måned) inngår i husleien. Hvis man ønsker høyere hastighet på internett, eller en TV pakke, så avtales det direkte med Get som sender egen regning for dette. Get kan kontaktes på telefon 21 54 54 54.

Forsikring

Borettslagets eiendommer er forsikret i NEMI FORSIKRING ASA med polisenummer 3312151. Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr og bygningsmessige tilleggsinnretninger. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Nøkler

Hvis du er så uheldig å oppdage når du kommer hjem at du har forlagt/mistet nøkkelen til leiligheten, da kan du ringe Nokas hele døgnet, tlf 95194092, så vil de rykke ut og hjelpe deg. Men det koster, kr 1500 inkl moms for en utrykning. Og Nokas ser helst at du betaler med Vipps når de er der.

Hvis du ellers trenger nye nøkler til leiligheten, så kan du sende en mail til nokler@puddefjorden.no og bestille dem.

Radiatorene

Hvis du har problemer med varmen i radiatorene, så kan du sende en mail til vaktmesteren vår, vaktmester@puddefjorden.no, så vil han komme og se på saken. Vedlikehold av radiatorene er andelshavers ansvar (se Vedtektene), men hvis det er enkle problemer som vaktmesteren kan ordne opp med, så gjør han det innenfor servicetiden, som er hver fredag morgen kl 7-9.

Husholdningsavfall og annet avfall.

Vanlig husholdningsavfall kvitter man seg med i søppelnedkastene som står på hver side i portalen, Restavfall på ene siden, Papp, Papir og Plast på andre siden. Hver leilighet har fått to brikker som brukes til å åpne lukene.  Papp, Papir og Plast har ingen kvotebegrensning, mens Restavfall har en kvote på åtte lukeåpninger i måneden. Lukeåpninger ut over dette må borettslaget betale ekstra for, og vi ber derfor beboerne, av solidaritet med laget, å begrense nedkastene så godt som mulig. Legg merke til at det finns en liten åpning i Restavfallsluken som kan brukes til nedkast uten å bruke brikken (- kan brukes hvis man er bekymret for om man overskrider kvoten på åtte lukeåpninger i måneden.)

Hvis du har annet avfall som ikke kan gå i søppelsjakten, så kan du bruke BIRs mobile gjenvinningsstasjon som står foran Vitalitetssenteret/Møllaren cafe hver mandag ettermiddag.

Parkering.

Som det fremgår av skiltet på utsiden av portalen er det Q-Park som håndhever parkeringsbestemmelsene på gårdsplassen og i portalen. Den alminnelige bestemmelsen er Parkering Forbudt, men Q-Park sier man kan trygt stå der i inntil 10 min uten å pådra seg bot. Hvis man av en eller annen god grunn har behov for å ha en bil stående noe lengre på plassen (håndverkerbesøk, flytting, el), så kan man ringe Q-Park 957 96 670 og eventuelt avtale med dem om å stå parkert noe lengre. De pleier å være greie hvis du har en god grunn for din henvendelse.

Parkeringreglene i bakken ned til garasjeinngangen håndheves av Bergen Parkeringsselskap. På høyre side (nedover i bakken) er det parkering forbudt, også plassen helt nederst. På venstre side er det lov å parkere i hele lengden , men utenfor den hvite oppmerkingen og ikke for nært veikrysset øverst (hva «for nært» betyr i praksis er opp til Bergen Parkeringsselskap, men vi har aldri observert at noen har fått bot hvis de står nedenfor lampestolpen.)

(Oppdatert 28. feb 2020)