Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
torsdag 4. januar 2018 kl 19:00.

på styrets kontor, Wolffs gate 14, D17.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av to representanter til å signere protokollen
  3. Opptelling av fremmøtte, antall stemmeberettigete og fullmakter
  4. Valg av møteleder og referent
  5. Låneopptak/Prioritetsvikelse for fellesobligasjon

Saksfremlegg for sak 5:

I forbindelse med utbygging av ladeplasser for el-biler i garasjen, ønsker styret å ta opp et lån stort kr 300 000,- for å unngå å belaste borettslagets likviditet. Lånet vil i sin helhet bli betjent av leien for ladeplassene og det vil ikke føre til økte felleskostnader for andelseierne. Det er imidlertid et krav fra banken at pantobligasjonen knyttet til lånet må ha prioritet i forhold til lagets fellesobligasjon. Til dette trenger vi tilslutning fra borettslagets generalforsamling.

Vedtaket fra generalforsamlingen er å betrakte som en formalitet, og andelseierne trenger ikke å møte på generalforsamlingen. Hvis du likevel ønsker å komme, ber vi deg gi beskjed til styreleder (styreleder@puddefjorden.no) på forhånd.

På ekstraordinær generalforsamling kan det ikke tas opp andre saker enn de som står i innkallingen.

Forslag til vedtak:

I tilknytning til opptak av et lån stort kr 300 000 i OBOS-banken, gir generalforsamlingen sin tilslutning til at pantedokumentet til OBOS-banken gis prioritet foran fellesobligasjonen