Økning i felleskostnadene fra 1.1. 2018

Vi beklager å måtte meddele at vi for budsjettåret 2018 må øke felleskostnadene, denne gangen med 8%. Grunnen til denne økningen skyldes tre forhold:

  • at vi fortsatt har et visst etterslep etter gjeninnføringen av eiendomsskatten for tre år siden (eiendomsskatten utgjør faktisk ca 20% av de innkrevde felleskostnadene),
  • at skifte av filter (to ganger i året) ble tatt inn i felleskostnadene i år, men vi tok ikke høyde for det i årets budsjett. Det gjør vi for 2018 (utgjør ca 3 prosentpoeng av neste års 8 % økning),
  • at vår forretningsfører (OBOS) mener at vi bør øke de såkalte «disponible midlene», dvs at vi må bedre likviditeten.

Garasjeleien (for de som ikke har ladeplass for elbil) blir ikke endret og renten på felleslånet er fortsatt på lave 1,85 % pro anno. Vi har beholdt samme kostnad for kabel-TV/internett i budsjettet for 2018, men det kan tenkes at denne vil bli betydelig redusert, avhengig av hva som besluttes om denne saken på generalforsamlingen til våren.