Generalforsamling 2017

Innkalling til generalforsamling er nå sendt ut til andelshaverne og hengt opp på oppslagstavlene.

VIKTIG: MERK sted og tidspunkt for generalforsamlingen!
Alle sakspapirene finner du ved å følge linkene under:

Innkalling
Årsmelding
Regnskap
Revisjonsberetning
Styrehonorar / Valg
Sykkelgruppe / Kabel-TV

For at vi skal vite hvor mange som kommer, ber vi at du gir beskjed til styreleder dersom du har tenkt å møte.

Dersom du ønsker en papirkopi av sakspapirene, kan du også sende en e-post til styreleder.

Velkommen til generalforsamling!