Rydding av fellesarealer

Vi har fått påpakning for at fellesarealene ikke er ryddige, men i stor grad brukes til hensetting av både møbler, sykler og boss. Dette er en sikkerhetsrisiko, og er ikke tillatt i henhold til §4 i husordensreglene.

Når det gjelder boss, vil vi oppfordre alle beboerne om å bruke alminnelig folkeskikk og kaste bosset sitt selv. Ikke legg reklame etc. i vindusposten ved postkassene – lever det i papircontainer på returpunkt. Og ikke legg fra deg boss under trappen i oppgangen! BIR tar imot alle slags avfall på sitt mobile returpunkt hver mandag kl 15–19 foran Vitalitetssenteret (Wolffsgate 12) for en billig penge. Ta ansvar for eget boss!

Det står en del møbler og bruksgjenstander i korridorene utenfor bodene og andre steder. Der skal det ikke stå – sett det inn i boden! Hvis det ikke er plass i boden må du finne annen oppbevaring for det. Dette gjelder også bildekk og sykler.

Når det gjelder garasjeplassene, vises det til parkeringsreglementets pkt 5. Plassen skal være ryddig.

Vi har avtalt med vaktmesteren å rydde fellesarealene tirsdag 21. mars. Alt som da står igjen i fellesarealene, vil bli fjernet.