Generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling er nå sendt ut til andelshaverne.

VIKTIG: MERK sted og tidspunkt for generalforsamlingen!
Alle sakspapirene finner du ved å følge linkene under:

Innkalling
Årsmelding
Regnskap
Revisjonsberetning
Valg
Forslag om oppretting av sykkelgruppe

For at vi skal vite hvor mange som kommer, ber vi at du gir beskjed til styreleder dersom du har tenkt å møte.

Dersom du ønsker en papirkopi av sakspapirene, kan du også sende en e-post til styreleder.

Velkommen til generalforsamling!