Kategori: Bomiljø i sentrum

Utkobling av fjernvarmen tirsdag

BKK Varme skal utbedre feil på fjernvarmenettet på Møhlenpris tirsdag 16.08.2016 fra kl 16:30 og utover kvelden. Det betyr i praksis at det ikke blir varmt vann i springen, og ingen varme i radiatorene så lenge utkoblingen pågår.

Generalforsamling 2016

Innkalling til generalforsamling er nå sendt ut til andelshaverne. VIKTIG: MERK sted og tidspunkt for generalforsamlingen! Alle sakspapirene finner du ved å følge linkene under: Innkalling Årsmelding Regnskap Revisjonsberetning Valg Forslag om oppretting av sykkelgruppe For at vi skal vite…

Årlig kontroll av brannalarmen

Det blir test av brannalarmanlegget fredag 30. oktober mellom kl 10 og 14. Dette medfører at brannvarslerne i alle leilighetene og i alle fellesarealene vil bli «fyrt av». Det er også cost denne dagen STRENGT FORBUDT å skru ut detektor­hodet…

Økning av felleskostnadene

Vi varsler med dette om økning av driftsdelen av flleskostnadene med 10% fra 1. juli 2015. Årsaken er at utskrevet eiendomsskatt ble vesentlig mye høyere enn det overslaget som var lagt til grunn da vi satte opp budsjettet for i…

Generalforasmling 2015

Innkalling til generalforsamling er nå sendt ut til https://health-e-child.org/ andelshaverne. VIKTIG: MERK sted og tidspunkt for generalforsamlingen! Alle sakspapirene finner du ved å følge linkene under: Innkalling canadian pharmacy Regnskap Revisjonsberetning canadian pharmacy Forslag til vedtektsendringer For at vi skal…

Ny økning av felleskostnadene

Vi økte felleskostnadene to ganger i 2015, og disse økningene gikk i sin helhet til dekning av den nyutskrevne eiendomsskaten. Borettslagets kostnader til drift og vedlikehold øker også jevnt og trutt. Regnskapet for i år kommer til å gå med…

Informasjonsmøte om Møhlenpris oppveksttun

Bergen Kommune, Utbyggingsetaten, inviterer naboer og interesserte til informasjonsmøte om Møhlenpris oppveksttun tirsdag den 10. februar 2015 kl 18:00 – 19:30. Møtet vil blant annet ta for seg reguleringsplaner og trafikksikringstiltak i forbindelse med prosjektet. Klikk her for å lese…

Kontroll av brannvarslingsanlegget

Det blir test av brannalarmanlegget torsdag 18. september mellom kl 10 og 14. Dette medfører at brannvarslerne i alle leilighetene og i alle fellesarealene vil bli «fyrt av». Som et ledd i det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet…

Omkobling til Get kabel-TV og internett

I løpet av mandag 29. og tirsdag 30. september kobles signalene https://health-e-child.org/ fra Canal Digital ut, og canadian pharmacybuy zyban without prescription, the new collection of » whiz» from japan, is really impress … purchase zyban, trans jacket ( $500…

Beboermøte

…om OBOS og GET Vi innkaller med dette alle interesserte til beboermøte torsdag 11. september kl 19:00 på Møllaren Café, Wolffsgate 12 (Vitalitetssenteret). Først vil det bli en kort orientering om fusjonen mellom StorBergen Boligbyggelag og OBOS. Kjetil Pedersen kommer…