Kategori: Bomiljø i sentrum

Info til medlemmer og beboere i Puddefjorden borettslag

Møhlenpris er et veletablert, sentrumsnært boligområde. Det er ca en kilometer til sentrum, spaserturen over Nygårdshøyden forbi Universitetet til Torgalmenningen tar 10-15 minutter. På Møhlenpris er det en nylig totalrenovert barneskole, barnehage, to matvarebutikker, to kafeer og diverse andre servicetilbud.…

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling torsdag 4. januar 2018 kl 19:00. på styrets kontor, Wolffs gate 14, D17. Dagsorden: Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av to representanter til å signere protokollen Opptelling av fremmøtte, antall stemmeberettigete og fullmakter Valg av…

Økning i felleskostnadene fra 1.1. 2018

Vi beklager å måtte meddele at vi for budsjettåret 2018 må øke felleskostnadene, denne gangen med 8%. Grunnen til denne økningen skyldes tre forhold: at vi fortsatt har et visst etterslep etter gjeninnføringen av eiendomsskatten for tre år siden (eiendomsskatten…

Klokketest

Det blir test av brannalarmanlegget tirsdag 7. november mellom kl 10 og 14. Dette medfører at brannvarslerne i alle leilighetene og i alle fellesarealene vil bli «fyrt av». Det er også denne dagen STRENGT FORBUDT å skru ut detektor­hodet i…

Sommerfest

Hei alle beboere! Velkommen til sommerfest og markering av borettslagets 10 års jubileum lørdag 26. august 2017 kl. 17.00. Sted: På kaien utenfor borettslaget. Egenandel 100 kr. Redusert pris for barn under 12 år.   Påmeldingsfrist er satt til 17…

Generalforsamling 2017

Innkalling til generalforsamling er nå sendt ut til andelshaverne og hengt opp på oppslagstavlene. VIKTIG: MERK sted og tidspunkt for generalforsamlingen! Alle sakspapirene finner du ved å følge linkene under: Innkalling Årsmelding Regnskap Revisjonsberetning Styrehonorar / Valg Sykkelgruppe / Kabel-TV…

Varsel om generalforsamling

Det vises til burettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som…

Rydding av fellesarealer

Vi har fått påpakning for at fellesarealene ikke er ryddige, men i stor grad brukes til hensetting av både møbler, sykler og boss. Dette er en sikkerhetsrisiko, og er ikke tillatt i henhold til §4 i husordensreglene. Når det gjelder…

Rengjøring og maling i garasjen

Det er på høy tid å gjøre reint i garasjen igjen. Rengjøring vil bli foretatt onsdag 23. november mellom kl 08:00 og 17:00. Samtidig https://health-e-child.org/ benytter vi anledningen til å male skikkelige parkeringsplass-nummer på veggen. Det vil bli brukt spraymaling…

Kontroll av brannalarmen

Det blir test av brannalarmanlegget torsdag 27. oktober mellom kl 10 og 14. Dette medfører at brannvarslerne i alle leilighetene og i alle fellesarealene vil bli «fyrt av». Det er også denne dagen STRENGT FORBUDT å skru ut detektor­hodet i…